Στεατικό Οξύ

Stearic Acid

Το Στεατικό Οξύ ενισχύει τη σταθερότητα των γαλακτωμάτων. Το οξύ βοηθά στη μείωση εξάτμισης νερού από το δέρμα κι ως εκ τούτου είναι κατάλληλο για γαλακτώματα περιποίησης του ξηρού δέρματος. 

Επισκόπηση συστατικών

Προϊόντα που περιέχουν αυτό το συστατικό

Προστατεύει το δέρμα από τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών επιδράσεων