Ανθρωποσοφικά φαρμακευτικά προϊόντα

Η ανθρωποσοφική ιατρική πρακτική αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη πρακτικής της “συνδυαστικής ιατρικής” όπως ορίζεται από την Ακαδημαϊκή Κοινοπραξία Academic Consortium for Integrative Medicine & Health.

Η πρακτική της συνδυαστικής ιατρικής

Στη Weleda πιστεύουμε και ασκούμε ανθρωποσοφική ιατρική - μια ιατρική πρακτική που δημιουργήθηκε στις αρχές του 1920 κι έχει κερδίσει την αποδοχή της Ευρωπαϊκής κοινότητας. Η ανθρωποσοφία αποτελεί ιατρική πρακτική που υποστηρίζει και συμπληρώνει τη συμβατική ιατρική, ακολουθεί μια ανθρωποσοφική προσέγγιση και χρησιμοποιεί τόσο συμβατικά όσο και ανθρωποσοφικά φαρμακευτικά σκευάσματα. 

Η προσέγγιση της θεραπείας και της επιλογής φαρμακευτικών προϊόντων και άλλων θεραπειών είναι διαφορετική και εξατομικευμένη για κάθε ασθενή και στοχεύει στη δημιουργία μιας διαδικασίας εξέλιξης, που θα ενισχύσει τη φυσική ικανότητα αυτοΐασης του κάθε ασθενούς.

Ιστορία

Η ανθρωποσοφία δημιουργήθηκε από τον Αυστριακό φιλόσοφο Rudolf Steiner (1861-1925) κι εξετάζει σε ποια έκταση έχει καταφέρει ο άνθρωπος να κατανοήσει την εσωτερική ζωή του και ζει σε αρμονία με το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον.

 

Η Ολλανδή γιατρός Ita Wegman (1876-1943), συνιδρύτρια της Weleda, επηρέασε περαιτέρω την εξέλιξη της ανθρωποσοφικής ιατρικής. Η πρακτική της βασίζεται στα αποτελέσματα της συμβατικής ιατρικής και τη γνώση και τη μεθοδολογία της ανθρωποσοφίας. Αποτελεί ολιστική ιατρική πρακτική που δε θεωρείται όμως ‘εναλλακτική ιατρική’. Ως μέρος μιας σειράς ειδικών θεραπευτικών μεθόδων, που συμπεριλαμβάνουν την ομοιοπαθητική και τη βοτανοθεραπεία, η ανθρωποσοφική ιατρική στοχεύει στην ενίσχυση της συμβατικής ιατρικής πρακτικής μέσω χρήσης ειδικών θεραπευτικών μεθόδων και φαρμάκων.

Οι βασικές αρχές της ανθρωποσοφικής ιατρικής

Η ανθρωποσοφική ιατρική πρακτική ξεκινάει πάντοτε με συμβατική διάγνωση - όμως ο γιατρός ή θεραπευτής δεν οδηγείται σε συμπεράσματα μόνο από τα συμπτώματα μιας ασθένειας. Αντ’ αυτού, εξετάζει την ψυχική, τη διανοητική και πνευματική διάσταση της εμπειρίας του ασθενούς, την ικανότητα για αυτοΐαση και συνεχούς εξέλιξης. 

 

Η σχέση μεταξύ του σωματικού και του συναισθηματικού παράγοντα όσον αφορά τη διάγνωση και τη θεραπεία αποτελεί μόνο μία από τις ξεχωριστές βασικές αρχές της ανθρωποσοφικής ιατρικής πρακτικής. Επιπλέον, ο ιατρός ή θεραπευτής παρατηρεί την ολοκληρωμένη προσωπικότητα και τα χαρακτηριστικά του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένων της σωματικής διάπλασης και της γλώσσας του σώματος του, π.χ. τη ροή των κινήσεων του σώματος, του τρόπου χειραψίας, τις συνήθειες στον ύπνο, τυχόν αίσθημα δυσανεξίας στη ζέστη και στο κρύο, εφίδρωση και τους φυσικούς ρυθμούς του.

Η ανθρωποσοφία αντιλαμβάνεται και περιγράφει τον άνθρωπο σε τέσσερις διαστάσεις:

1) Στο φυσικό στοιχείο, που εξετάζεται σε σωματικό επίπεδο όπως γίνεται στη συμβατική ιατρική

2) Στο στοιχείο της ζωής

3) Στο στοιχείο της ψυχής, όπου βρίσκονται τα συναισθήματα

4) Στο στοιχείο του πνεύματος, όπου βρίσκεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου, στο οποίο αναφερόμαστε συχνά και ως Εγώ

 

Όταν καταγράφεται ένα λεπτομερές ιατρικό ιστορικό και προχωρούμε στην επιλογή της εξατομικευμένης χορήγησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, η συνεργασία μεταξύ του γιατρού και του ασθενούς είναι απαραίτητη για την ανάρρωση. Η ανάρρωση αποτελεί μία διαδικασία συνεργασίας κατά την οποία ο γιατρός συμπεριλαμβάνει τον ασθενή σε κάθε βήμα και κατά την οποία ο ασθενής λαμβάνει ενεργά μέρος.

Προϊόντα

Τα ανθρωποσοφικά φαρμακευτικά σκευάσματα παρασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές και πρακτικές παρασκευής της ανθρωποσοφίας. Κάποιες είναι κοινές με τις αρχές της ομοιοπαθητικής, ενώ κάποιες διαφέρουν από την ομοιοπαθητική και αντικατοπτρίζουν τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Η παρασκευή τους ελέγχεται σύμφωνα με τους κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής (ΟΠΠ), και η ποιότητά τους ελέγχεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τις παραμέτρους της επίσημης φαρμακοποιίας.

Υγεία, μια συνεχής διαδικασία εξέλιξης

Η υγειογένεια ως επιστήμη της ανάπτυξης της υγείας εστιάζει σε παράγοντες που ενισχύουν την ανθρώπινη υγεία σε αντίθεση με παράγοντες που προκαλούν ασθένειες.

Υγειογένεια

Μοναδικά φαρμακευτικά προϊόντα

Η διαδικασία επεξεργασίας των φαρμακευτικών μας προϊόντων είναι σύμφωνη με την φαρμακοποιία, ενώ ο ξεχωριστός τρόπος παρασκευής στηρίζεται σε τρία βασικά στοιχεία

Διαδικασία επεξεργασίας

Επαναφέρει την ισορροπία

Η θεραπευτική διαδικασία των ανθρωποσοφικών φαρμακευτικών προϊόντων βασίζεται στην ισορροπία τεσσάρων οργανωτικών διαστάσεων.

Μέθοδοι θεραπείας