Μέθοδοι θεραπείας

Μια ολιστική, θεραπευτική προσέγγιση που εστιάζει στην ανθρώπινη προσωπικότητα

Επαναφορά της ισορροπίας

Η διαδικασία θεραπείας στην ανθρωποσοφική ιατρική βασίζεται στην ισορροπία μεταξύ τεσσάρων στοιχείων: το φυσικό στοιχείο, το στοιχείο της ζωής, το στοιχείο της ψυχής και το στοιχείο του πνεύματος ή Εγώ. Στόχος της θεραπείας είναι η αποκατάσταση της απαραίτητης ισορροπίας όταν τα τέσσερα αυτά στοιχεία βρίσκονται σε ανισορροπία.

Η ανθρωποσοφική ιατρική βασίζεται στις έννοιες της υγείας, της ασθένειας και της ανάρρωσης, που αντικατοπτρίζουν την εξατομικευμένη ισορροπία ή ανισορροπία των επάνω αναφερθέντων τεσσάρων διαστάσεων.

Επιπλέον, η αλληλεπίδραση μεταξύ των τεσσάρων αυτών διαστάσεων οδηγεί σε τρία λειτουργικά συστήματα - στο νευροαισθητηριακό σύστημα, στο ρυθμικό σύστημα και στο σύστημα μεταβολισμού και άκρων, τα οποία με τη σειρά τους αντιστοιχούν σε μία πνευματική τριάδα στους ανθρώπους:

 

  • Νευροαισθητηριακό σύστημα - Σκέψη
  • Ρυθμικό σύστημα - Συναίσθημα
  • Σύστημα Μεταβολικό-άκρων - Βούληση

 

Το τριπλό αυτό σύστημα διαχέεται σε ολόκληρο τον ανθρώπινο οργανισμό και αλλάζει σε διαφορετικές φάσεις της ζωής. Κάθε φορά που αυτό συμβαίνει στο ρυθμικό σύστημα (που ‘βρίσκεται’ μεταξύ του νευροαισθητηριακού συστήματος και του συστήματος μεταβολικό - άκρων) δημιουργεί νέα ισορροπία, επιτρέποντας στην αρμονική αλληλεπίδραση να συνεχιστεί.  Κάθε εκτροχιασμός της ‘φυσιολογικής’ μεσαίας θέσης οδηγεί στην εμφάνιση των διαφόρων συμπτωμάτων μιας ασθένειας.

Θεραπείες

Η ανθρωποσοφική ιατρική πρακτική χρησιμοποιεί τόσο συμβατικά όσο και ανθρωποσοφικά φαρμακευτικά σκευάσματα. Η προσέγγιση της θεραπείας και η επιλογή των φαρμακευτικών σκευασμάτων και θεραπειών είναι πολύ συγκεκριμένα για τον καθένα, ώστε να επιφέρουν μία διαδικασία εξέλιξης μέσα στον ασθενή, ενδυναμώνοντας τη φυσική αυτοΐαση και επαναφέροντας την ισορροπία της υγείας.

Με τη βοήθεια των ανθρωποσοφικών φαρμάκων, η διαδικασία αυτοΐασης του σώματος μπορεί να ενεργοποιηθεί και η διαταραγμένη ισορροπία μπορεί να επανέλθει στα σωστά της επίπεδα. Η διαδικασία ανάρρωσης του ασθενούς έχει ενισχυθεί.

Έρευνα

Από την καθιέρωσή της, σχεδόν έναν αιώνα πριν, η ανθρωποσοφική ιατρική αποτελεί ιατρική πρακτική που βασίζεται στην επιστήμη. Η αναλυτική καταγραφή και η κλινική έρευνα αποτελούν πυλώνες της τεκμηρίωσης για την ανθρωποσοφική ιατρική θεραπεία.

 

Όσον αφορά την ιατρική γενικότερα, η μεθοδολογική προσέγγιση έχει αλλάξει με τον καιρό, ξεπερνώντας τις ανεπίσημες αναφορές περιστατικών και απλά σχεδιασμένων αναδρομικών μελετών σε πιο προηγμένα σχεδιασμένες ελεγχόμενες μελέτες, συμπεριλαμβανομένων των τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών. Η σημερινή ανθρωποσοφική ιατρική χρησιμοποιεί αποτελεσματικά όλο το φάσμα των μελετών και συλλέγει στοιχεία, που ελέγχονται ενδελεχώς, ώστε να κάνει χρήση τους.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια της ανθρωποσοφικής ιατρικής θεραπείας, της ανθρωποσοφικής φαρμακολογίας και των ανθρωποσοφικών φαρμακευτικών προϊόντων έχει καταγραφεί μέσω των ευρημάτων των ερευνητικών μελετών, που αποδεικνύουν πως γίνονται γενικώς καλά ανεκτά. Όλα τα ανθρωποσοφικά φαρμακευτικά προϊόντα παράγονται σύμφωνα με  τους κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής (ΟΠΠ).

Αποτελεσματικότητα

Η αποτελεσματικότητα των ανθρωποσοφικών φαρμάκων μετράται σύμφωνα με το αν μειώνουν ή ανακουφίζουν τα σωματικά ή ψυχικά συμπτώματα. Παρόλα αυτά, η αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας φαίνεται στο σύνολο των ατομικών επιθυμητών αποτελεσμάτων. Η καθοριστική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας προκύπτει από την αντίδραση του οργανισμού - που είναι εξατομικευμένη.

Επιπλέον αξία

Αριθμός μελετών δείχνει πως η ανθρωποσοφική θεραπεία προσφέρει επίσης μείωση του κόστους σε σχέση με τη συμβατική θεραπεία. Αυτό αφορά ιδιαίτερα στις χρόνιες ασθένειες, όταν η περίοδος θεραπείας μπορεί να είναι μακροχρόνια ή να διαρκέσει ακόμη και για ολόκληρη τη ζωή. Οι ιατρικές ασφαλίσεις δείχνουν πολύ χαμηλά κόστη περίθαλψης. Συνεπώς, σε κάποιες χώρες γίνεται αποδεκτή η ανθρωποσοφική θεραπεία από τις ιατρικές ασφαλιστικές εταιρείες, λόγω του σχετικά χαμηλού κόστους.

 

Η σημερινή ποικιλόμορφη κοινωνία ζει σε ένα κόσμο όπου υπάρχει εξομάλυνση στην αγορά, με μειωμένη ποικιλία και μείωση στις προσωπικές, εξατομικευμένες υπηρεσίες. Η ανθρωποσοφία προσφέρει τη βάση για μία ακόμη πιο απαραίτητη ιατρική: διαφοροποιημένες, ολιστικές θεραπείες που επικεντρώνονται στην προσωπικότητα των ανθρώπων.

Σύστημα συνδυαστικής ιατρικής

Ως ένα ιατρικό σύστημα που συνδυάζει τη συμβατική ιατρική, η ανθρωποσοφία χρησιμοποιεί μια ολιστική προσέγγιση και χρησιμοποιεί τόσο συμβατικά όσο ανθρωποσοφικά φαρμακευτικά σκευάσματα.

Αθρωποσοφικά φαρμακευτικά προϊόντα

Υγεία, μια συνεχής διαδικασία εξέλιξης

Η υγειογένεια ως επιστήμη της ανάπτυξης της υγείας εστιάζει σε παράγοντες που ενισχύουν την ανθρώπινη υγεία σε αντίθεση με παράγοντες που προκαλούν ασθένειες.

Υγειογένεια

Μοναδικά φαρμακευτικά προϊόντα

Η διαδικασία επεξεργασίας των φαρμακευτικών μας προϊόντων είναι σύμφωνη με την φαρμακοποιία, ενώ ο ξεχωριστός τρόπος παρασκευής στηρίζεται σε τρία βασικά στοιχεία.

Διαδικασία παρασκευής