Υγειογένεια

Ανακαλύπτοντας και χρησιμοποιώντας της πηγές της υγείας

Η έννοια της ‘υγειογένειας’ (salutogenesis, από το λατινικό salus, υγεία, και το ελληνικό γένεση) δημιουργήθηκε το 1970 από τον Aaron Antonovsky (1923-1994), έναν Αμερικανό-Ισραηλινό ιατρικό κοινωνιολόγο. Περιγράφει την ‘ανάπτυξη της υγείας’ ως διαδικασία ανακάλυψης και αξιοποίησης των πηγών της υγείας.

Η υγειογένεια ως επιστήμη της ανάπτυξης της υγείας εστιάζει σε παράγοντες που ενισχύουν την ανθρώπινη υγεία σε αντίθεση με παράγοντες που προκαλούν ασθένειες. Το υγειογενικό μοντέλο αφορά τη σχέση μεταξύ υγείας, άγχους και τρόπου αντιμετώπισης. Σύμφωνα με τον Antonovsky, η ανθρώπινη υγεία δεν είναι στατική, μα μια συνεχόμενη διαδικασία εξέλιξης. Αυτό σημαίνει, πως κάθε άνθρωπος ανακαλύπτει τις δικές του πηγές υγείας και αποφασίζει για τον εαυτό του τι απαιτείται να γίνει ώστε να διατηρήσει τη διανοητική του ευεξία και τη γενική του ευημερία.

Γίνετε η πηγή της υγείας σας

Η επιστημονική γνώση σχετικά με τη σημαντικότητα των βιολογικών ρυθμών στη φύση και στους ανθρώπους είναι εξαιρετικής σημασίας για την ανθρωποσοφική θεραπεία, που στοχεύει στην αξιοποίηση των δυνάμεων αυτοΐασης των ανθρώπων. Οι ασθενείς ενθαρρύνονται να γίνουν οι ίδιοι πηγή της υγείας τους, την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν και να ενισχύσουν ώστε να αναρρώσουν από μία ασθένεια, να αποκτήσουν καλή φυσική κατάσταση και να διατηρήσουν την υγεία τους ή να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής όταν πάσχουν από χρόνια ασθένεια.

 

Η σημασία της υγειογένειας στην ανθρωποσοφική ιατρική βρίσκεται στην ανάπτυξη ενός ξεκάθαρου ‘αισθήματος συνοχής’ (ένα συναίσθημα κατανόησης, διαχειρισιμότητας και σκοπιμότητας). Με αυτό το σκεπτικό, οι ασθενείς, αν και προσωρινά άρρωστοι και αδύναμοι, έχουν την ικανότητα να νιώθουν γαλήνια με τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους, έχοντας αποφασίσει συνειδητά ποια είναι η θέση τους στη ζωή και στην κοινωνία.

Ενίσχυση των εσωτερικών δυνάμεων

Εάν έχουμε την ικανότητα να ζήσουμε μια γεμάτη ζωή ενώ πάσχουμε από κάποια  ασθένειας, είναι λιγότερο πιθανό να θεωρήσουμε αυτές τις προκλήσεις της ζωής σαν μορφή τιμωρίας ή ενοχής. Αντίθετα, η ασθένεια παρουσιάζει την ευκαιρία να την αποδεχθούμε μέσω της ενεργούς έρευνας κι εξέτασης, ενώ η προσωπικότητα μας ωριμάζει μέσω της εμπειρίας αυτής. Αυτό, κατά συνέπεια, ενισχύει τις εσωτερικές δυνάμεις υγείας κι έχει θετικό αποτέλεσμα στην αντικειμενικά μετρήσιμη ‘υγεία’.

Μοναδικά φαρμακευτικά προϊόντα

Η διαδικασία επεξεργασίας των φαρμακευτικών μας προϊόντων είναι σύμφωνη με την φαρμακοποιία, ενώ ο ξεχωριστός τρόπος παρασκευής στηρίζεται σε τρία βασικά στοιχεία

Διαδικασία παρασκευής

Επαναφορά της ισορροπίας

Η θεραπευτική διαδικασία της ανθρωποσοφικής ιατρικής βασίζεται στην ισορροπία τεσσάρων οργανωτικών διαστάσεων.

Μέθοδοι θεραπείας

Σύστημα συνδυαστικής ιατρικής

Η ανθρωποσοφία χρησιμοποιεί μια ολιστική προσέγγιση και χρησιμοποιεί τόσο συμβατικά όσο ανθρωποσοφικά φαρμακευτικά σκευάσματα.

Ανθρωποσοφική ιατρική