Οι αρχές μας

Οι επτά βασικές αρχές της Weleda's

Η Weleda αποτελεί έναν μοναδικό οργανισμό, που συνδυάζει την οικονομική επιτυχία, την ευγένεια και τη δέσμευση για την προστασία του πλανήτη, του περιβάλλοντος και των ανθρώπων.

Έχουμε φτάσει εδώ μέσω της υιοθέτησης επτά βασικών αρχών που είναι σταθερές και δεσμευτικές για οποιονδήποτε συνεργάζεται μαζί μας και που ξεκάθαρα αποτελούν τα θεμέλια της δουλειάς μας. Θα θέλαμε να μοιραστούμε τις αρχές αυτές με όλους εσάς ώστε να κατανοήσετε ποιοι είμαστε και τον τρόπο που εργαζόμαστε.

1. Δίκαιη αντιμετώπιση των πελατών, συνεργατών και προμηθευτών

Η Weleda αποδεικνύει πως η διαφάνεια και η ειλικρινής επικοινωνία αποτελούν τη βάση της πιστής και αποτελεσματικής συνεργασίας. Αυτό αποτελεί τη βασική δομή των επαγγελματικών συνεργασιών της Weleda σε όλο τον κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι μακροχρόνιες, αξιόπιστες επαφές με πελάτες, προμηθευτές κι εταίρους δικτύου.

2. Σχέσεις συνεργασίας μεταξύ διεύθυνσης και υπαλλήλων

Οι υπάλληλοι της Weleda προσφέρουν τις ικανότητες τους στην εταιρεία και χαίρουν εξαιρετικής εκτίμησης ως επαγγελματίες. Έχουν γνώση των λειτουργικών διαδικασιών και δομών και αναλαμβάνουν την ευθύνη των καθηκόντων τους. Ως αποτέλεσμα, είναι σε θέση να συμμετέχουν στην αξιολόγηση και στη λήψη αποφάσεων στους τομείς που είναι σχετικοί με το πεδίο ευθύνης τους. Η αφοσίωση όλων των υπαλλήλων μας αποτελεί την πηγή καινοτομίας για την εξέλιξη της επιχείρησης.

3. Εξαιρετική ποιότητα

Η επεξεργασία των φυσικών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα της Weleda γίνεται με καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής, που διασφαλίζουν πως οι ουσίες και τα ενεργά συστατικά μπορούν να ξεδιπλώσουν ολοκληρωτικά την αποτελεσματικότητα τους. Η ολιστική προσέγγιση που θεωρεί πως ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα και  πως η γη είναι ένας ζώντας οργανισμός που είναι συνδεδεμένος με τον κόσμο, είναι και η βάση της ανθρωποσοφίας και μας οδηγεί στο να κατανοήσουμε εις βάθος τις φυσικές ουσίες και τον τρόπο δράσης τους, με συνέπεια τα προϊόντα μας να έχουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα. 

 

Τα προϊόντα μας σχεδιάζονται ώστε να προσφέρουν ευεξία και αποτελεσματικότητα στους ανθρώπους. Η συνεχής εξέλιξη των επιστημονικών μεθόδων επεξεργασίας  ενισχύει επιπλέον την ποιότητα.

4. Συνδυάζοντας φυσικές και πνευματικές επιστήμες στην έρευνα και την ανάπτυξη

Για τη Weleda, ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο άνθρωπος είναι ο λόγος που εμείς, μαζί με τους συνεργάτες μας, δημιουργούμε και ερευνούμε καινοτόμα προϊόντα που χαράσσουν νέα πορεία και νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Όλα αυτά λόγω του συνδυασμού των φυσικών με των ανθρωπιστικών επιστημών, που επιτρέπουν στη Weleda να εισαγάγει καινοτόμες προοπτικές για την ολιστική κατανόηση των ασθενειών, της υγείας και της φροντίδας. 

5. Υψηλές προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος

Οι πηγές ενέργειας της γης είναι περιορισμένες. Απαιτούν την προστασία μας, για χάρη των ανθρώπων και της φύσης. Εμείς θεωρούμε σημαντική την ευθύνη αυτή και θέτουμε υψηλά περιβαλλοντικά κριτήρια. Για εμάς, η αειφορία σημαίνει φροντίδα και διατήρηση των φυσικών πηγών ενέργειας.

6. Εταιρικές πρακτικές για εξασφάλισης της ποιότητας

Από το ξεκίνημα της εταιρείας, επιδιώκουμε την εκπλήρωση εταιρικών στόχων που πηγάζουν από την ιδρυτική ιδέα της εταιρείας μας: ανθρώπινη εξέλιξη, συντήρηση, επαναφορά της υγείας κι ενίσχυση της σωματικής ευεξίας και της ισορροπίας. 

 

 

Οι στόχοι αυτοί καθορίζουν τον εταιρικό προσανατολισμό της Weleda και θα παραμείνουν η κατευθυντήρια αρχή και η κινητήρια δύναμή μας σε κάθε πράξη μας. Για να καθορίσουμε τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών μας λαμβάνουμε υπόψη, όχι μόνο την ενίσχυση της μετοχικής μας βάσης, μα και το πραγματικό συμφέρον των πελατών και των προμηθευτών κι επενδυτών μας. Στο μέτρο των δυνατοτήτων της, η Weleda συμμετέχει σε πολιτιστικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν τους ανθρώπους.

7. Πολιτιστική πολυπολιτισμικότητα ως πηγή έρευνας

Η Weleda Group εκπροσωπείται σε πολλές χώρες και αγορές στον κόσμο. Αυτό δημιουργεί πολιτιστική πολυπολιτισμικότητα, την οποία αντιλαμβανόμαστε ως πηγή έμπνευσης και δύναμης. 

 

Ιστορικά, η Weleda έχει δημιουργηθεί από ξεχωριστές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που συνδέθηκαν σε έναν εταιρικό οργανισμό που λειτουργεί υπό μία διεύθυνση. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση της Weleda Group ασκούν τις διευθυντικές τους ευθύνες με σκοπό την επιτυχή ανάπτυξη του συνολικού οργανισμού. Ενιαία ηθικά και ποιοτικά κριτήρια, καθώς και στρατηγικές που αφορούν την εταιρεία, την αγορά, τη λειτουργία και την πολιτική της εταιρείας είναι δεσμευτικά για όλο τον Οργανισμό Weleda.

Η Weleda σήμερα

Αυτό που ξεκίνησε σε μία μικρή αποθήκη στην Ελβετία αποτελεί σήμερα μία παγκόσμια εταιρεία με 2000 υπαλλήλους σε 50 χώρες.

Περισσότερα για τη Weleda σήμερα