Κυτταρίνη

Cellulose

Η Κυτταρίνη είναι ουσία που λαμβάνεται από τις ίνες των φυτών, που διαστέλλονται σε υδάτινα διαλύματα. Έχει σταθεροποιητική δράση σε γαλακτώματα. 

Επισκόπηση συστατικών

Προϊόντα που περιέχουν αυτό το συστατικό