Εκχύλισμα Ξύλου Προύμνης

Prunus Spinosa Wood Extract

Μας συγχωρείτε, η σελίδα βρίσκεται υπό κατασκευή και η περιγραφή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη.  


Επισκόπηση συστατικών

Προϊόντα που περιέχουν αυτό το συστατικό

Εντατικό serum για ενδυνάμωση και προστασία του δέρματος