Ανθρακικό Νάτριο

Sodium Carbonate

Το Ανθρακικό Νάτριο χρησιμοποιείται ως ορυκτό συστατικό σε μικρές ποσότητες για τη ρύθμιση του επιπέδου pH.

Επισκόπηση συστατικών

Προϊόντα που περιέχουν αυτό το συστατικό