Κιτρικό Νάτριο

Sodium Citrate

Το Κιτρικό Νάτριο είναι ένα άλας του κιτρικού οξέως. Αυτή η πρώτη ύλη χρησιμοποιείται σε μικρές ποσότητες ώστε να ρυθμίσει τα επίπεδα pH.

Επισκόπηση συστατικών

Προϊόντα που περιέχουν αυτό το συστατικό