Διοξείδιο του Τιτανίου

Διοξείδιο του Τιτανίου

Titanium Dioxide

Το Διοξείδιο του Τιτανίου αποτελεί ορυκτό φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας που αντανακλά και απορροφά υπεριώδεις ακτίνες. Ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας, το Διοξείδιο του Τιτανίου επικαλύπτεται με Στεατικό Οξύ και Οξείδιο του Αργιλίου.

Επισκόπηση συστατικών

Προϊόντα που περιέχουν αυτό το συστατικό