Η δέσμευση μας προς τους ανθρώπους και τη βιοποικιλότητα

Η Weleda συμβάλλει σε έναν κόσμο, όπου άνθρωποι και βιοποικιλότητα εξελίσσονται. Η σήμανση UEBT (Union for Ethical BioTrade) για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ” πιστοποιεί πως η βιοποικιλότητα προστατεύεται κατά την καλλιέργεια, συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των φυσικών συστατικών, που χρησιμοποιούμε. Μαρτυρά επίσης τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε δίκαιους μισθούς και σεβασμό προς όλους όσοι συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Τι σημαίνει η σήμανση UEBT “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ”;

Η σήμανση UEBT που έχει εκδοθεί από την Ένωση για το Ηθικό Βιο-εμπόριο, πιστοποιεί κάθε ενέργεια μας σχετικά με την εύρεση φυσικών συστατικών για τα φυσικά καλλυντικά της Weleda. Διασφαλίζει τους πελάτες μας πως ο άνθρωπος και η βιοποικιλότητα για εμάς εξαιρετικά σημαντικά: το έδαφος, οι μικροοργανισμοί, το νερό και ο αέρας, καθώς και τα φυτά, τα ζώα και οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην αναζήτηση των φυσικών συστατικών. 

Παρόλα αυτά, η σήμανση αυτή δεν αποτελεί πιστοποίηση για τα προϊόντα, ούτε πιστοποιεί τις μεμονωμένες πρώτες ύλες.  
 

Πως προστατεύουμε τους οικοτόπους, όπου αναπτύσσονται τα φυσικά συστατικά;

Είμαστε υπεύθυνοι για τους ανθρώπους που καλλιεργούν, συλλέγουν κι επεξεργάζονται τα φυσικά συστατικά μας. Μόνο μέσω της συνεργασίας μας μπορούμε να εγγυηθούμε πως οι οικότοποι αυτοί δεν γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, μα πως χρησιμοποιούνται και προστατεύονται με βιώσιμο τρόπο. Αυτό πρεσβεύει η σήμανση UEBT. Η Weleda αποτελεί μία από της πρώτες εταιρείες παγκοσμίως που φέρουν τη σήμανση UEBT στα προϊόντα της. 
 


Rik Kutsch Lojenga, Διευθύνων Σύμβουλος της UEBT και ειδικός σε ζήτήματα ηθικής αναζήτησης φυσικών συστατικών. 

“Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που η Weleda έχει επιτύχει την πιστοποίηση της UEBT για την ηθική αναζήτηση πρώτων υλών και θα είναι μία από τις πρώτες εταιρείες, που θα φέρει την σήμανση UEBT στα προϊόντα της. Πληρώντας  τις διεθνώς αναγνωρισμένες προϋποθέσεις μας, η εταιρεία διασφαλίζει τους καταναλωτές πως, κατά την αναζήτηση των πρώτων υλών, διατηρείται η βιοποικιλότητα και χρησιμοποιείται με βιώσιμο τρόπο, καθώς και πως όλοι όσοι συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα, αντιμετωπίζονται ισότιμα και ανταμείβονται δίκαια.” 
 

Ποιες είναι οι αρχές που διέπουν τις ενέργειες μας;

Οι προϋποθέσεις της UEBT περιλαμβάνουν 7 κριτήρια:

1. Διατήρηση της βιοποικιλότητας
2. Βιώσιμος τρόπος χρήσης της βιοποικιλότητας
3. Τα οφέλη που πηγάζουν από τη χρήση της βιοποικιλότητας μοιράζονται δίκαια και ισότιμα μεταξύ των εταιρειών και των τοπικών κοινωνιών.
4. Ανιχνευσιμότητα για την αναγνώριση της προέλευσης των φυσικών συστατιών
5. Τήρηση των εθνικών και διεθνών νομοθεσιών 
6. Ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας και διασφάλιση της τροφικής ασφάλειας για όσους συμμετέχουν στην τοπική συλλογή των πρώτων υλών
7. Διαύγεια για την καλλιέργεια της γης, άδεια χρήσης και πρόσβαση στις φυσικές πηγές

Τι είναι η UEBT?

Η Ένωση για το Ηθικό Βιο-Εμπόριο( Union for Ethical Biotrade UEBT) αποτελεί μια ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υποστηρίζει και πιστοποιεί τις δεσμεύσεις των εταιρειών για την αναζήτηση των φυσικών πρώτων υλών με σεβασμό. Προσφέρει παγκοσμίως αναγνωρισμένες προϋποθέσεις για την ηθική αναζήτηση πρώτων υλών. Ξεκίνησε ως πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών όπως τη 
Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα (Convention on Biological Diversity - CBD) και 
τη Διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το εµπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD).  
 

Γιατί επέλεξε η Weleda την UEBT;

 

Σε σχέση με άλλες πιστοποιήσεις, τα κριτήρια της UEBT είναι κοινωνικά, οικολογικά και οικονομικά. Πληρώντας τα κριτήρια αυτά, αναλαμβάνουμε ενεργό ρόλο στη διατήρηση της ποικιλότητας των οικοσυστημάτων μας. Προσφέρουμε οικοτόπους στα ζώα και τα φυτά, ενώ βοηθάμε τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να ζήσουν μια αξιοπρεπή και υγιή ζωή. Διατηρούμε φυσικές πηγές, ώστε να προσφέρουμε στις επόμενες γενιές υγιείς βάσεις για τη ζωή τους.   

Πώς υποστηρίζει η Weleda τις τοπικές κοινωνίες;

  • Αυτή τη στιγμή διατηρούμε περίπου 50 μακροχρόνιες συνεργασίες καλλιέργειας παγκοσμίως.
  • Υποστηρίζουμε τοπικά πρότζεκτ ώστε να προσφέρουμε επιπλέον υποστήριξη σε κοινωνίες στις περιοχές, όπου συλλέγουμε τις πρώτες ύλες, που έχουν σχέση με την ιατρική φροντίδα και την εκπαίδευση. 
  • Η κοινωνική βιωσιμότητα είναι κάτι περισσότερο από τη δίκαιη αμοιβή. Ζητήματα όπως η προστασία από την ανισότητα και την καταναγκαστική παιδική εργασία, υποστήριξη του δικαιώματος για δημιουργία ενώσεων, και υποστήριξη της επαγγελματικής ασφάλειας και της εργασιακής νομοθεσίας είναι όλα παραδείγματα των πολυάριθμων διεθνών κανονισμών, πάνω στους οποίους στηρίζονται τα κριτήρια της UEBT.
  • Οι αγρότες λαμβάνουν δίκαιες αμοιβές που καλύπτουν όλα τα κόστη για την επιβολή των βέλτιστων πρακτικών και τους επιτρέπουν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής για εκείνους και τις κοινότητες τους. 
  • Η ασφάλεια των τοπικών τροφίμων δεν πρέπει να κινδυνέψει από τις δράσεις μας για αναζήτηση πρώτων υλών.
  • Πραγματοποιούμε ελέγχους ήδη από τα χωράφια και λαμβάνουμε μέτρα βελτίωσης μαζί με τους τοπικούς συνεργάτες μας.  
  • Διασφαλίζουμε επίσης τη διατήρηση της πολιτισμικής ελευθερίας και τη γνώση των γηγενών κοινωνιών για τη βιοποικιλότητα. 

Πώς δεσμεύεται η Weleda για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας;

- Ζητάμε από τους συνεργάτες μας πληροφορίες σχετικά με είδη υπό εξαφάνισης στην περιοχή αναζήτησης των πρώτων υλών, για παράδειγμα από υπουργεία περιβάλλοντος και τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Βάσει αυτών των πληροφοριών, μπορούμε να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προλάβουμε την εξαφάνιση των ειδών υπό εξαφάνιση ή να συμμετέχουμε ενεργά σε πρότζεκτ για την προστασία της βιοποικιλότητας. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), αναζητούμε σπάνια και προστατευόμενα είδη φυτών όπως η άρνικα από βιώσιμες και πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες. Τα πρότζεκτ μας δεν προστατεύουν απλώς τη βιοποικιλότητα, αλλά και τους τοπικούς αγρότες.  

-    Υποστηρίζουμε τους συνεργάτες μας να στραφούν προς βιολογικές καλλιέργειες, χωρίς χρήση φυτοφαρμάκων και  μονοκαλλιεργειών.

-    Υποστηρίζουμε του συνεργάτες μας να φυτέψουν άνθη και θάμνους, που προσφέρουν καταφύγιο για πολλά έντομα. 

Δίνοντας το καλό παράδειγμα:

Ο αριθμός των καταναλωτών που στρέφονται προς τα φυσικά καλλυντικά της Weleda, όλο και αυξάνεται. Η αυξανόμενη ζήτηση μας επιτρέπει να έχουμε σήμερα περισσότερο από ποτέ θετική επίδραση για τους ανθρώπους και τη βιοποικιλότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η πιστοποίηση UEBT για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ”  αποτελεί σημαντική συμβολή σε αυτό. Το όραμά μας είναι πως ολοένα και περισσότερες εταιρείες θα μας ακολουθήσουν στο μονοπάτι της ηθικής αναζήτησης πρώτων υλών - για τους ίδιους, για τους καταναλωτές και για τον πλανήτη μας.