Πηγές πρώτων υλών

Από το 1921 η διατήρηση, προώθηση και αναδόμηση της υγείας των ανθρώπων, αποτελεί στόχο της Weleda. Για μας, τα υψηλότερα κριτήρια ποιότητας και η προσεχτική χρήση των πρώτων υλών είναι αλληλένδετα. Περίπου τρία τέταρτα των φυσικών συστατικών μας προέρχονται από βιολογικές ή βιοδυναμικές καλλιέργειες, καθώς και από πιστοποιημένη συλλογή άγριων φυτών.

Μακρόχρονη ποιοτική συνεργασία σε κάθε στάδιο

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε είναι φυσικές και προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Ένα μεγάλο μέρος - περισσότερα από 200 είδη - προέρχονται από τους κήπους μας με τα φαρμακευτικά φυτά. Πέραν όμως από τις δικές μας καλλιέργειες και τη συλλογή άγριων φυτών, πολλές από τις πρώτες ύλες μας προέρχονται από μακροχρόνιες συνεργασίες με προμηθευτές. Μια μεγάλη ποικιλία απαραίτητων συστατικών πηγάζουν από φάρμες, μικρές ή μεγάλες, συνεταιρισμούς, προγράμματα καλλιέργειας και μέσω εμπορίου παγκοσμίως. 

Οι δίκαιες τιμές και οι μακροχρόνιες συμβάσεις διασφαλίζουν την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ της Weleda και των συνεργατών μας. Τα κριτήρια κοινωνικής ποιότητας μας, πιο γνωστά ως δίκαιο εμπόριο, είναι εμφανή σε κάθε στάδιο της αλυσίδας αξίας και συμπεριλαμβάνει τους προμηθευτές μας. Συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με προμηθευτές που ακολουθούν τα κριτήρια ποιότητας μας, καθώς και τα κριτήρια εργασίας των υπαλλήλων τους. Επιπλέον, οι μακροχρόνιοι συνεργάτες μας θα πρέπει να παρέχουν δίκαιη αμοιβή στους υπαλλήλους τους, να προωθούν τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας, καθώς και να ενισχύουν την ισορροπία της οικογένειας και της εργασίας. Οι συνεργασίες αυτές είναι συχνά  συνδεδεμένες σε συνεργασία με αναπτυξιακές κυβερνητικές οργανώσεις , πανεπιστήμια ή παγκόσμιες περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Επιπλέον: Λιγότερες επιπτώσεις από κερδοσκοπία

Φυσικά, στηριζόμαστε στην οικονομική παραπομπή/αναφορά της εύρεσης των πρώτων υλών μας σε ανταγωνιστικές τιμές, χωρίς ιδιαίτερη παρέμβαση από ‘τρίτους’, όμως είμαστε πεπεισμένοι πως η δίκαιη ανταμοιβή οδηγεί σε μακροχρόνιες συνεργασίες εμπιστοσύνης και από τις δύο πλευρές. Μια ωφέλιμη συνέπεια αυτού είναι πως και οι δύο πλευρές είναι λιγότερο επιρρεπείς σε κερδοσκοπικές κινήσεις στην αγορά. ΟΙ πιο ποιοτικές ύλες μπορούν να δημιουργηθούν αφού μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και από την οποία επωφελούνται και οι δύο πλευρές, με σταθερές τιμές, συνεχή ποιότητα και την ανταλλαγή της τεχνογνωσίας.

Ethical Biotrade

Από τον Οκτωβρίου του 2011 η Weleda είναι μέλος μιας περιβαλλοντικής οργάνωσης που δρα με στόχο την προώθηση «ηθικού εμπορίου” βιολογικών προϊόντων (Union for Ethical BioTrade). Με έτος  ίδρυσης το 2007 και με έδρα το Παρίσι αποτελεί μη κερδοσκοπική οργάνωση και αντιπροσωπεύει τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα πρότυπα για την βιώσιμη απόκτηση και χρήση των πόρων, λαμβάνοντας υπόψιν τη βιοποικιλότητα, καθώς και τη δίκαιη διανομή του εισοδήματος.