Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η ΕΛΟΒΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΑ Α.Ε. σέβεται την ανησυχία κάθε φυσικού προσώπου αναφορικά με την ιδιωτικότητα του. Η επίσκεψή σας στον ιστότοπο www.elovari.gr (στο εξής θα αναφέρεται ως “Ιστοσελίδα”) υπόκειται στους όρους που τίθενται στην παρούσα Πολιτική  καθώς και τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιστοχώρου μας και τίθεται σε εφαρμογή δυνάμει της διάταξης του άρθρου 12 του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  

 

O φορέας που ευθύνεται για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) στα πλαίσια αυτή της πολιτικής είναι η ΕΛΟΒΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΑ A.E, Θεσσαλονίκη, οδός Νικάνωρος 33-35,  Τ.Κ. 54250, τηλ.: +30 2310856233, info@elovari.gr. 

 

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  (G.D.P.R) της 27ης Απριλίου 2016, η παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τύπο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο χρήσης και επεξεργασίας τους καθώς και με ποιον τα μοιραζόμαστε. Επιπροσθέτως, η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων μας, περιγράφει τα μέτρα που παίρνουμε για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

 

1. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων και πώς αυτά χρησιμοποιούνται 

 

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων γίνεται κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα. Με τον όρο προσωπικά δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο τηλεφωνικός αριθμός, η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου κλπ. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε παρέχονται σε μας είτε άμεσα από εσάς προαιρετικά είτε έμμεσα συλλέγονται αυτόματα μέσω της Ιστοσελίδας. Για πράξη επεξεργασίας, πλην της επικοινωνίας με την ΕΛΟΒΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΑ Α.Ε., η εταιρεία WELEDA   καθίσταται από κοινού επεξεργασίας με την σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 26 ΓΚΠΔ, και έκαστο των μερών χαρακτηρίζεται αυτοτελώς ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Η ΕΛΟΒΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΑ Α.Ε. δεν έχει αυτοτελώς πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα και η WELEDA υποχρεούται να καθορίσει διαφανείς και σύννομες Πολιτικές και Δηλώσεις Απορρήτου με τις οποίες να καθίστανται γνωστά σε σαφή και απλή γλώσσα οι πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εξ αυτών, και προκειμένου τα υποκείμενα των δεδομένων να είναι σε θέση να κατανοήσουν ποια προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, ποιες κατηγορίες προσωπικών τους δεδομένων και υπό ποιες προϋποθέσεις υφίστανται επεξεργασία, ενεργούντων ως από κοινού Υπεύθυνων Επεξεργασίας, για ποιες πράξεις επεξεργασίας ευθύνεται το κάθε Μέρος για τεκμηρίωση της νομιμότητας με βάση την αρχή της λογοδοσίας, την ταυτότητα των αποδεκτών των δεδομένων ή την περιγραφή της κατηγορίας των αποδεκτών. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα στην Ιστοσελίδα της WELEDA. 

 

1.1Προαιρετική παροχή Προσωπικών δεδομένων 

 

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μας παρέχετε εσείς προσωπικά δεδομένα. Η παροχή προσωπικών δεδομένων από εσάς μέσω της Ιστοσελίδας σε εμάς, δεν είναι ποτέ υποχρεωτική, εκτός εάν μας υποδείξετε διαφορετικά. Η  οικειοθελής παροχή των δεδομένων αυτών, συνιστά ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού 679/2016, και είναι ελεύθερα ανακλητή από το υποκείμενο των δεδομένων. Στην περίπτωση που επιλέξετε τη μη παροχή ορισμένων δεδομένων, αυτό μπορεί να επηρεάσει την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες τις οποίες μπορούμε να σας προσφέρουμε. Eνδέχεται υπό προϋποθέσεις να ζητηθεί να μας γνωστοποιήσετε συγκεκριμένες κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων. Μοναδική περίπτωση υποχρεωτικής παροχής συνιστά η ενότητα της φόρμας επικοινωνίας, όπου ζητείται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, το e-mail, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας προκειμένου να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. 

 

 

1.2 Αυτόματη Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων – Cookies και Αρχεία Log 

Ομοίως με άλλους οργανισμούς η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies και αρχεία log για τη βελτίωση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της (από εσάς). Τα αρχεία log είναι αρχεία διακομιστή που δημιουργούνται αυτόματα όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα. Τα cookies είναι μικρά αρχεία απλού κειμένου που τοποθετούν συνήθως οι ιστοσελίδες στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Καθένα από τα cookies έχει έναν μοναδικό κώδικα, ο οποίος χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει τον υπολογιστή κάθε φορά που κάποιος χρήστης του επισκέπτεται ξανά την ίδια ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί αποκλειστικά  third party cookies της Google που συλλέγουν ανωνυνοποιημένες πληροφορίες που αποσκοπούν αποκλειστικά στην συλλογή στατιστικών δεδομένων, όπως του αριθμού των χρηστών την ιστοσελίδα ή τις ενότητες τις οποίες οι χρήστες επισκέφθηκαν κατά την περιήγηση τους στον ιστότοπο. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποτρέψετε τη λειτουργία των cookies, στην επιλογή «Βοήθεια» στη γραμμή εργαλείων των περισσότερων περιηγητών αναγράφεται πώς μπορείτε να αποτρέψετε την αποδοχή της χρήσης cookies, πώς να ειδοποιηθείτε όταν λαμβάνετε νέο cookie και πώς να απενεργοποιήσετε τα ήδη υπάρχοντα cookies. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα cookies, θα έχετε ακόμη τη δυνατότητα να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, αλλά πιθανόν η χρήση ορισμένων λειτουργιών να είναι περιορισμένη καθώς κι η πλήρης αξιοποίηση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας μας. 

Πιθανόν ορισμένοι συνεργάτες ή κάτοχοι ιστοσελίδων οι οποίες οδηγούν στον παρόντα ιστότοπο να χρησιμοποιούν cookies. Ωστόσο, δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτά και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη χρήση τους. 

 

2. Προσωπικά Δεδομένα που Μοιραζόμαστε 

Δεν πωλούμε, ενοικιάζουμε, εμπορευόμαστε ή αποκαλύπτουμε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας, με εξαίρεση των όσων ορίζονται εδώ. Με την παροχή σας σε εμάς προσωπικών δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας, μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιήσουμε για τους ενδεδειγμένους σκοπούς. 

Έχουμε, επίσης, τη δυνατότητα να μοιραστούμε να προσωπικά σας δεδομένα με φορείς παροχής υπηρεσιών που διατηρούμε για να εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας και στο πλαίσιο των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Οι συγκεκριμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται μέσω σύμβασης να δρουν μόνο με δική μας εντολή και να εξασφαλίζουν την προστασία και την ασφάλεια δεδομένων στον βαθμό που χρειάζεται. Δεν τους επιτρέπουμε να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για δικούς τους σκοπούς ή να τα διαθέτουν σε τρίτους εκτός αν προβλέπεται απαραίτητο να εκτελέσουν υπηρεσίες ή λειτουργίες για την εταιρία ή για να ανταποκριθούν σε νομικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, η εταιρία δεν επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς. 

Έχουμε τη δυνατότητα να αποκαλύψουμε δεδομένα για εσάς (i) εφόσον απαιτείται από τον νόμο ή πρόκειται για δικαστική απόφαση, ή (ii) εφόσον τεθεί θεμιτό αίτημα από τις αρχές επιβολής του νόμου.  

 

 

3. Δικαιώματα και Επιλογές 

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται και να έχετε πρόσβαση σε αυτά χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Επικοινωνία» βάσει του άρθρου 15 του Κανονισμού 679/2016. Έπειτα από απαίτηση πρόσβασης στα δεδομένα, θα ικανοποιήσουμε το αίτημά σας όπως απαιτεί ο ισχύων νόμος, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος σας. 

Στην περίπτωση που τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί είναι λανθασμένα, ανακριβή ή εκτός ισχύος, θα τα διορθώσουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα έπειτα από αίτημά σας για διόρθωση βάσει του άρθρου 16 του Κανονισμού 679/2016 . 

 Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την εταιρία οποιαδήποτε στιγμή για επιτακτικούς και νόμιμους λόγους βάσει του άρθρου 21 του Κανονισμού 679/2016, ή να αιτηθείτε την διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στην φορητότητα) εκτός αν προβλέπει διαφορετικά ο ισχύων νόμος. 

Αν αποδεχθείτε την επεξεργασία των δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή υποβάλλοντας αντίστοιχο αίτημα. Αν αποφασίσετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, θα προβούμε σε ανωνυμοποιήση των προσωπικών σας δεδομένων στην βάση δεδομένων και στη διαγραφή οποιασδήποτε αναφοράς στο άτομό σας με μελλοντική ισχύ του παρόντος σε εφαρμογή του δικαιώματος στην διαγραφή (δικαίωμα στην λήθη) του υποκειμένου των δεδομένων, άρθρο 17 του Κανονισμού 679/2016, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της, μέχρι την στιγμή της διαγραφής, επεξεργασίας των δεδομένων. 

Η άσκηση των δικαιωμάτων από υποκείμενα των δεδομένων πραγματοποιείται με την κατάθεση αντίστοιχης αιτήματος στα γραφεία της Εταιρείας ή εναλλακτικά μέσω της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση elovari@elovari.gr. 

 

4. Μεταφορές Δεδομένων 

Η Εταιρεία συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ε.Ε. ή χρήσης τρίτων φορέων παροχής υπηρεσιών εκτός Ε.Ε., θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία προστασίας δεδομένων, συγκεκριμένα, τις νομικές απαιτήσεις για την επαρκή προστασία όσον αφορά μεταφορά δεδομένων εκτός της Ε.Ε. 

 

5. Διατήρηση Αρχείων 

Η εταιρία διατηρεί τα προσωπικά  δεδομένα μόνο για όσο χρειάζεται ώστε να εκπληρώσει τους σκοπούς συλλογής τους, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό από τον νόμο. Όταν πλέον τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς συλλογής τους, διαγράφονται, αποκλείονται πρόσβασης ή καθίστανται ανώνυμα.  

 

6. Συνδέσεις Προς Λοιπούς Ιστοτόπους 

Παρέχουμε συνδέσεις με άλλους ιστοτόπους εκτός της Εταιρείας για δική σας ευκολία και πληροφόρηση. Οι ιστοσελίδες αυτές λειτουργούν ανεξάρτητα, και εφόσον δεν συνεργάζονται με την εταιρία δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Πιθανόν να ακολουθούν δική τους πολιτική απορρήτου, την οποία σας προτρέπουμε να εξετάσετε σε περίπτωση που επισκεφθείτε κάποιον σύνδεσμο προς λοιπούς ιστοτόπους. 

 

7. Ασφάλεια 

Διατηρούμε τα κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά και υλικά μέσα προστασίας με σκοπό τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, κατά τύχη απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη μετατροπή, διάδοση ή πρόσβαση, από κατάχρηση και οποιαδήποτε παράνομη μορφή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στην κατοχή μας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 679/2016. 

 

8. Ενημερώσεις 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή ενημέρωσης μέρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χρηστών. Παρακαλείσθε να την ελέγχετε συχνά ώστε να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις της Πολιτικής. Ωστόσο, σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στην Πολιτική Απορρήτου, θα δημοσιευθεί μια προειδοποίηση στην αρχική σελίδα και οι αλλαγές θα εφαρμοστούν 15 μέρες μετά τη δημοσίευση.  

9. Επικοινωνία 

Αν επιθυμείτε (1) να μάθετε περισσότερα για τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, (2) να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να αποκλείσετε την πρόσβαση ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, (3) να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, (4) να σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία και (5) να ρωτήσετε οτιδήποτε για τις πρακτικές απορρήτου, την χρήση ή μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr, σύμφωνα με την διαδικασία και τους όρους που περιγράφονται στον ιστότοπο της Αρχής.   

Cookie Declaration

Use of cookies

On our website, information is collected and stored using what are known as browser cookies.

 

What are cookies?

Cookies are small text files which are stored on your data carrier and store certain settings and data for interacting with our system via your browser. A cookie usually contains the name of the domain that the cookie data was sent from, information on the age of the cookie and an alphanumeric identification code.

 

Why do we use cookies?

Cookies allow our systems to recognise the user’s device and make any predefined settings available immediately. Once a user accesses the platform, a cookie is transmitted to said user’s computer hard disk. Cookies help us to improve our website and provide you with a better service more tailored to you. They allow us to recognise your computer and/or (mobile) end device if you return to our website, thus enabling us to:

 

  • Store information on your preferred activities on the website and thus align our website to your individual interests.
  • Speed up processing of your queries.

We work together with third-party services that help us make the online service and website more appealing to you. Accordingly, when you visit the website, cookies from these partner companies (third-party providers) are also stored on your hard disk. These cookies are automatically erased after a fixed period.

 

Can I decide whether cookies are used?

If you do not wish browser cookies to be used, you can adjust the settings for the cookies used on this end device as you wish at any time, by clicking on the cookie settings. Alternatively, you can adjust your browser's settings to prevent it from accepting the storage of cookies. Please note that in that case, you may only be able to use our website to a limited extent, or not at all. If you only wish to accept our own cookies, not those of our service providers and partners, you can select the setting ‘block cookies from third-party providers’ in your browser. We accept no responsibility for the use of third-party cookies.

Your consent applies to the following domains: weleda.gr Your current state: Consent given on: 

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή ηλεκτρονική εμπειρία. Παρακαλούμε δείτε την επισκόπηση των cookies που χρησιμοποιούμε για περισσότερες πληροφορίες.

 

Cookie Settings

Functional Cookies

These cookies are used to enhance and simplify your user experience. For example, they may remember information about previous choices you have made, remember your password, or allow video or social media content to be properly viewed on the website. Some of them may be required for system administration, to prevent fraudulent activity, to keep you logged in from one page to another, or for a shopping cart function. These cookies cannot be switched off as our website cannot function properly without them.

Cookie Name Description Default expiration time
CUSTOMER_UUID Konakart: The customer UUID is a key to customer information stored in the database. Customer name, guest customer ID, customer preferences and customer locale are stored. End of browser session
JSESSIONID Tomcat: Session cookie. Used to identify browser information for the session. End of browser session
_visitor Hippo: The only information stored in this cookie is the visitor ID, a UUID that does not contain any information in itself apart from an identifier to distinguish the visitor from other visitors. See www.onehippo.org 2 years
_weleda_accepted_cookie Weleda: This stores a Boolean (true/false) when user accepts the cookie policy. 5 days from set/update
newsletter_popup Weleda: Stores information about when Newsletter pop-up was shown to customer. 7 days from set/update
weledaCookieOptInState Weleda: Records if you have accepted the use of cookies on the website. It does not contain any user information. It collects information in an anonymous form by using a unique identifier. This cookie remains on your computer after the session has closed. This cookie remains on your computer after the session has ended until you delete your cookies.
cookieNoticeRead Weleda: Records whether you have been shown the Cookie policy banner at your arrival on to the site, so as not to show it to you again. It collects information in an anonymous form using a unique identifier. This cookie remains on your computer after the session has closed. 5 days from set/update

 

Performance, Analytics and Targeting Cookies

These cookies allow us to collect information about your use of our site, and are used to help us understand how you interact with our site so we can provide you with an improved user experience e.g. to assess the performance of our website, or to test different design ideas for the website. We may work with third parties to perform these services for us, so these cookies may be set by a third party.

Cookie Name Description Default expiration time
__utma Google analytics: Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. See developers.google.com 2 years from set/update
__utmb Google analytics: Used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. 30 mins from set/update
__utmc Google analytics: Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit. End of browser session
__utmz Google analytics: Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics. 6 months from set/update
__utmx Google analytics: Google Analytics - Used to determine a user's inclusion in an experiment. Valid for 18 months.
__utmxx Google analytics: Google Analytics - Used to determine the expiry of experiments a user has been included in. Valid for 18 months.
_ga Google analytics: Used to distinguish users. Used in file analytics.js 2 years
_gat_UA-57093936-10 Google analytics: Used to throttle request rate. Used in file analytics.js 10 minutes
_gaexp Google Optimize: Google Optimize - Used to determine a user's inclusion in an experiment and the expiry of experiments a user has been included in Expires after 90 days.
_olapicU Olapic Inc.: These cookies work with Olapic, a social images sharing tool, owned by Olapic Inc, These cookies track user actions to allow us to interact with users of social media platforms. More Information can be found at www.olapic.com/privacy-policy Expires after 4 weeks.
_atuvc AddThis: The _atuvc cookie is created and read by the AddThis social sharing site JavaScript on the client side in order to make sure the user sees the updated count if they share a page and return to it before our share count cache is updated. No data from that cookie is sent back to AddThis and removing it when disabling cookies would cause unexpected behavior for users. Expires after 2 years.
JSESSIONID Weleda: The cookie allows us to identify you as a visitor to the Website, stores your session ID and is removed when you close your browser Expires after Session has ended.
_dc_gtm_UA-(ID) Weleda: This cookie allow us to track events and analytics on the website Expires after Session has ended.