Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η ΕΛΟΒΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΑ Α.Ε. σέβεται την ανησυχία κάθε φυσικού προσώπου αναφορικά με την ιδιωτικότητα του. Η επίσκεψή σας στον ιστότοπο www.weleda.gr (στο εξής θα αναφέρεται ως “Ιστοσελίδα”) υπόκειται στους όρους που τίθενται στην παρούσα Πολιτική  καθώς και τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιστοχώρου μας και τίθεται σε εφαρμογή δυνάμει της διάταξης του άρθρου 12 του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  

 

O φορέας που ευθύνεται για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) στα πλαίσια αυτή της πολιτικής είναι η ΕΛΟΒΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΑ  Α.Ε., ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 59337304000, ΝΙΚΑΝΩΡΟΣ 33-35, ΤΚ 54250, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2310856233-2310301720, ΦΑΞ 2310821216, info@elovari.gr. 

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  (G.D.P.R) της 27ης Απριλίου 2016, η παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τύπο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο χρήσης και επεξεργασίας τους καθώς και με ποιον τα μοιραζόμαστε. Επιπροσθέτως, η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων μας, περιγράφει τα μέτρα που παίρνουμε για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

 

1. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων και πώς αυτά χρησιμοποιούνται 

 

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων γίνεται κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα. Με τον όρο προσωπικά δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο τηλεφωνικός αριθμός, η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου κλπ. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε παρέχονται σε μας είτε άμεσα από εσάς προαιρετικά είτε έμμεσα συλλέγονται αυτόματα μέσω της Ιστοσελίδας. Για πράξη επεξεργασίας, πλην της επικοινωνίας με την ΕΛΟΒΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΑ Α.Ε., η εταιρεία WELEDA   καθίσταται από κοινού επεξεργασίας με την σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 26 ΓΚΠΔ, και έκαστο των μερών χαρακτηρίζεται αυτοτελώς ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Η ΕΛΟΒΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΑ Α.Ε. δεν έχει αυτοτελώς πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα και η WELEDA υποχρεούται να καθορίσει διαφανείς και σύννομες Πολιτικές και Δηλώσεις Απορρήτου με τις οποίες να καθίστανται γνωστά σε σαφή και απλή γλώσσα οι πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εξ αυτών, και προκειμένου τα υποκείμενα των δεδομένων να είναι σε θέση να κατανοήσουν ποια προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, ποιες κατηγορίες προσωπικών τους δεδομένων και υπό ποιες προϋποθέσεις υφίστανται επεξεργασία, ενεργούντων ως από κοινού Υπεύθυνων Επεξεργασίας, για ποιες πράξεις επεξεργασίας ευθύνεται το κάθε Μέρος για τεκμηρίωση της νομιμότητας με βάση την αρχή της λογοδοσίας, την ταυτότητα των αποδεκτών των δεδομένων ή την περιγραφή της κατηγορίας των αποδεκτών. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα στην Ιστοσελίδα της WELEDA. 

 

1.1Προαιρετική παροχή Προσωπικών δεδομένων 

 

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μας παρέχετε εσείς προσωπικά δεδομένα. Η παροχή προσωπικών δεδομένων από εσάς μέσω της Ιστοσελίδας σε εμάς, δεν είναι ποτέ υποχρεωτική, εκτός εάν μας υποδείξετε διαφορετικά. Η  οικειοθελής παροχή των δεδομένων αυτών, συνιστά ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού 679/2016, και είναι ελεύθερα ανακλητή από το υποκείμενο των δεδομένων. Στην περίπτωση που επιλέξετε τη μη παροχή ορισμένων δεδομένων, αυτό μπορεί να επηρεάσει την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες τις οποίες μπορούμε να σας προσφέρουμε. Eνδέχεται υπό προϋποθέσεις να ζητηθεί να μας γνωστοποιήσετε συγκεκριμένες κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων. Μοναδική περίπτωση υποχρεωτικής παροχής συνιστά η ενότητα της φόρμας επικοινωνίας, όπου ζητείται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, το e-mail, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας προκειμένου να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. 

 

 

1.2 Αυτόματη Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων – Cookies και Αρχεία Log 

Ομοίως με άλλους οργανισμούς η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies και αρχεία log για τη βελτίωση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της (από εσάς). Τα αρχεία log είναι αρχεία διακομιστή που δημιουργούνται αυτόματα όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα. Τα cookies είναι μικρά αρχεία απλού κειμένου που τοποθετούν συνήθως οι ιστοσελίδες στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Καθένα από τα cookies έχει έναν μοναδικό κώδικα, ο οποίος χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει τον υπολογιστή κάθε φορά που κάποιος χρήστης του επισκέπτεται ξανά την ίδια ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί αποκλειστικά  third party cookies της Google που συλλέγουν ανωνυνοποιημένες πληροφορίες που αποσκοπούν αποκλειστικά στην συλλογή στατιστικών δεδομένων, όπως του αριθμού των χρηστών την ιστοσελίδα ή τις ενότητες τις οποίες οι χρήστες επισκέφθηκαν κατά την περιήγηση τους στον ιστότοπο. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποτρέψετε τη λειτουργία των cookies, στην επιλογή «Βοήθεια» στη γραμμή εργαλείων των περισσότερων περιηγητών αναγράφεται πώς μπορείτε να αποτρέψετε την αποδοχή της χρήσης cookies, πώς να ειδοποιηθείτε όταν λαμβάνετε νέο cookie και πώς να απενεργοποιήσετε τα ήδη υπάρχοντα cookies. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα cookies, θα έχετε ακόμη τη δυνατότητα να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, αλλά πιθανόν η χρήση ορισμένων λειτουργιών να είναι περιορισμένη καθώς κι η πλήρης αξιοποίηση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας μας. 

Πιθανόν ορισμένοι συνεργάτες ή κάτοχοι ιστοσελίδων οι οποίες οδηγούν στον παρόντα ιστότοπο να χρησιμοποιούν cookies. Ωστόσο, δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτά και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη χρήση τους. 

 

2. Προσωπικά Δεδομένα που Μοιραζόμαστε 

Δεν πωλούμε, ενοικιάζουμε, εμπορευόμαστε ή αποκαλύπτουμε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας, με εξαίρεση των όσων ορίζονται εδώ. Με την παροχή σας σε εμάς προσωπικών δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας, μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιήσουμε για τους ενδεδειγμένους σκοπούς. 

Έχουμε, επίσης, τη δυνατότητα να μοιραστούμε να προσωπικά σας δεδομένα με φορείς παροχής υπηρεσιών που διατηρούμε για να εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας και στο πλαίσιο των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Οι συγκεκριμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται μέσω σύμβασης να δρουν μόνο με δική μας εντολή και να εξασφαλίζουν την προστασία και την ασφάλεια δεδομένων στον βαθμό που χρειάζεται. Δεν τους επιτρέπουμε να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για δικούς τους σκοπούς ή να τα διαθέτουν σε τρίτους εκτός αν προβλέπεται απαραίτητο να εκτελέσουν υπηρεσίες ή λειτουργίες για την εταιρία ή για να ανταποκριθούν σε νομικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, η εταιρία δεν επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς. 

Έχουμε τη δυνατότητα να αποκαλύψουμε δεδομένα για εσάς (i) εφόσον απαιτείται από τον νόμο ή πρόκειται για δικαστική απόφαση, ή (ii) εφόσον τεθεί θεμιτό αίτημα από τις αρχές επιβολής του νόμου.  

 

 

3. Δικαιώματα και Επιλογές 

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται και να έχετε πρόσβαση σε αυτά χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Επικοινωνία» βάσει του άρθρου 15 του Κανονισμού 679/2016. Έπειτα από απαίτηση πρόσβασης στα δεδομένα, θα ικανοποιήσουμε το αίτημά σας όπως απαιτεί ο ισχύων νόμος, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος σας. 

Στην περίπτωση που τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί είναι λανθασμένα, ανακριβή ή εκτός ισχύος, θα τα διορθώσουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα έπειτα από αίτημά σας για διόρθωση βάσει του άρθρου 16 του Κανονισμού 679/2016 . 

 Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την εταιρία οποιαδήποτε στιγμή για επιτακτικούς και νόμιμους λόγους βάσει του άρθρου 21 του Κανονισμού 679/2016, ή να αιτηθείτε την διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στην φορητότητα) εκτός αν προβλέπει διαφορετικά ο ισχύων νόμος. 

Αν αποδεχθείτε την επεξεργασία των δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή υποβάλλοντας αντίστοιχο αίτημα. Αν αποφασίσετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, θα προβούμε σε ανωνυμοποιήση των προσωπικών σας δεδομένων στην βάση δεδομένων και στη διαγραφή οποιασδήποτε αναφοράς στο άτομό σας με μελλοντική ισχύ του παρόντος σε εφαρμογή του δικαιώματος στην διαγραφή (δικαίωμα στην λήθη) του υποκειμένου των δεδομένων, άρθρο 17 του Κανονισμού 679/2016, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της, μέχρι την στιγμή της διαγραφής, επεξεργασίας των δεδομένων. 

Η άσκηση των δικαιωμάτων από υποκείμενα των δεδομένων πραγματοποιείται με την κατάθεση αντίστοιχης αιτήματος στα γραφεία της Εταιρείας ή εναλλακτικά μέσω της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση elovari@elovari.gr. 

 

4. Μεταφορές Δεδομένων 

Η Εταιρεία συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ε.Ε. ή χρήσης τρίτων φορέων παροχής υπηρεσιών εκτός Ε.Ε., θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία προστασίας δεδομένων, συγκεκριμένα, τις νομικές απαιτήσεις για την επαρκή προστασία όσον αφορά μεταφορά δεδομένων εκτός της Ε.Ε. 

 

5. Διατήρηση Αρχείων 

Η εταιρία διατηρεί τα προσωπικά  δεδομένα μόνο για όσο χρειάζεται ώστε να εκπληρώσει τους σκοπούς συλλογής τους, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό από τον νόμο. Όταν πλέον τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς συλλογής τους, διαγράφονται, αποκλείονται πρόσβασης ή καθίστανται ανώνυμα.  

 

6. Συνδέσεις Προς Λοιπούς Ιστοτόπους 

Παρέχουμε συνδέσεις με άλλους ιστοτόπους εκτός της Εταιρείας για δική σας ευκολία και πληροφόρηση. Οι ιστοσελίδες αυτές λειτουργούν ανεξάρτητα, και εφόσον δεν συνεργάζονται με την εταιρία δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Πιθανόν να ακολουθούν δική τους πολιτική απορρήτου, την οποία σας προτρέπουμε να εξετάσετε σε περίπτωση που επισκεφθείτε κάποιον σύνδεσμο προς λοιπούς ιστοτόπους. 

 

7. Ασφάλεια 

Διατηρούμε τα κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά και υλικά μέσα προστασίας με σκοπό τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, κατά τύχη απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη μετατροπή, διάδοση ή πρόσβαση, από κατάχρηση και οποιαδήποτε παράνομη μορφή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στην κατοχή μας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 679/2016. 

 

8. Ενημερώσεις 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή ενημέρωσης μέρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χρηστών. Παρακαλείσθε να την ελέγχετε συχνά ώστε να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις της Πολιτικής. Ωστόσο, σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στην Πολιτική Απορρήτου, θα δημοσιευθεί μια προειδοποίηση στην αρχική σελίδα και οι αλλαγές θα εφαρμοστούν 15 μέρες μετά τη δημοσίευση.  

9. Επικοινωνία 

Αν επιθυμείτε (1) να μάθετε περισσότερα για τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, (2) να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να αποκλείσετε την πρόσβαση ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, (3) να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, (4) να σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία και (5) να ρωτήσετε οτιδήποτε για τις πρακτικές απορρήτου, την χρήση ή μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr, σύμφωνα με την διαδικασία και τους όρους που περιγράφονται στον ιστότοπο της Αρχής.   

Δήλωση για τα cookies

Χρήση των cookies

Στον ιστότοπό μας, οι πληροφορίες συλλέγονται και αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας τα λεγόμενα cookies προβαλλόμενου ιστοτόπου.

 

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στο μέσο μεταφοράς δεδομένων σας. Αυτά με τη σειρά τους αποθηκεύουν ορισμένες ρυθμίσεις και δεδομένα σχετικά με την αλληλεπίδραση σας με το σύστημά μας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας. Ένα cookie περιέχει συνήθως το όνομα του τομέα (domain) από τον οποίο στάλθηκε το δεδομένο cookie, πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια του cookie και έναν αλφαριθμητικό αναγνωριστικό κωδικό.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies;

Τα cookies επιτρέπουν στα συστήματά μας να αναγνωρίζουν τη συσκευή του χρήστη και να καθιστούν άμεσα διαθέσιμες τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις. Μόλις ένας χρήστης αποκτήσει πρόσβαση στην πλατφόρμα, ένα cookie μεταφέρεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του. Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να σας παρέχουμε καλύτερες εξατομικευμένες υπηρεσίες. Μας επιτρέπουν επίσης να αναγνωρίζουμε τον υπολογιστή ή/και την (κινητή) συσκευή σας, κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο, παρέχοντάς μας τη δυνατότητα να:

•        Αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με τις αγαπημένες σας δραστηριότητες και ως εκ τούτου να προσαρμόζουμε τον ιστότοπό μας στα ατομικά σας ενδιαφέροντα.

•        Επιταχύνουμε την επεξεργασία των αιτημάτων σας. Συνεργαζόμαστε με υπηρεσίες τρίτων, οι οποίες μας βοηθούν να διαμορφώνουμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τον ιστότοπό μας με τρόπο πιο ελκυστικό σε εσάς. Συνεπώς, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τα cookies των συνεργαζόμενων εταιριών (τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών) αποθηκεύονται επίσης στον σκληρό σας δίσκο. Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτομάτως μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.

Πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε τα cookies;

Εάν δεν επιθυμείτε χρήση των cookies, μπορείτε να προσαρμόσετε ανά πάσα στιγμή τις ρυθμίσεις για τα cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη συσκευή, πατώντας στις ρυθμίσεις cookies. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, ώστε αυτό να απορρίψει την τοποθέτηση των cookies. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι σε αυτήν την περίπτωση θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας σε περιορισμένο βαθμό ή και καθόλου. Εάν επιθυμείτε να αποδεχτείτε μόνο τα δικά μας cookies και όχι αυτών των παρόχων υπηρεσιών και των συνεργατών μας, μπορείτε να επιλέξετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας τη ρύθμιση «αποκλεισμός cookies από τρίτους παρόχους υπηρεσιών». Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη χρήση cookies τρίτων.

Your consent applies to the following domains: weleda.gr Your current state: Consent given on: 

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή ηλεκτρονική εμπειρία. Παρακαλούμε δείτε την επισκόπηση των cookies που χρησιμοποιούμε για περισσότερες πληροφορίες.

 

Ρυθμίσεις cookies

Λειτουργικά cookies

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν και να διευκολύνουν την ηλεκτρονική εμπειρία του χρήστη. Για παράδειγμα, απομνημονεύουν πληροφορίες σχετικά με προηγούμενές σας επιλογές, απομνημονεύουν τον κωδικό πρόσβασής σας ή επιτρέπουν τη σωστή προβολή περιεχομένου βίντεο ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον ιστότοπο. Ορισμένα από αυτά μπορεί να απαιτούνται για τη διαχείριση του συστήματος, την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων, τη μετακίνησή σας σε επιμέρους σελίδες ή τη λειτουργία του καλαθιού αγορών. Αυτά τα cookies δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν, καθώς χωρίς την ύπαρξή τους εμποδίζεται η σωστή λειτουργία του ιστοτόπου μας.

Ονομασία cookie

Περιγραφή

Ημερομηνία λήξης

CUSTOMER_UUID

Konakart: Ο διεθνής μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός πελάτη είναι ένα κλειδί για τις πληροφορίες του πελάτη, οι οποίες αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Τέτοιες πληροφορίες περιλαμβάνουν το όνομα του πελάτη, την αναγνωριστική ταυτότητα του επισκέπτη πελάτη, τις προτιμήσεις και την τοποθεσία του πελάτη.

Λήγει όταν τελειώνει η περίοδος περιήγησης

JSESSIONID

Tomcat: Cookie περιόδου λειτουργίας. Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των πληροφοριών του προγράμματος περιήγησης για την περίοδο λειτουργίας.

Λήγει όταν τελειώνει η περίοδος περιήγησης

_visitor

Hippo: Οι μόνες πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αυτό το cookie είναι η αναγνωριστική ταυτότητα του επισκέπτη και ένας διεθνής μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει πληροφορίες από μόνος του πέρα από έναν αναγνωριστικό κωδικό περιόδου λειτουργίας για να ξεχωρίσει τον επισκέπτη από άλλους επισκέπτες. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.onehippo.org

2 χρόνια

_weleda_accepted_cookie

Weleda: Αυτό το cookie αποθηκεύει μία τιμή Boolean (αληθής/ψευδής) όταν ο χρήστης αποδέχεται την πολιτική των cookies.

5 ημέρες από την τοποθέτηση/ενημέρωση

newsletter_popup

Weleda: Αυτό το cookie αποθηκεύει πληροφορίες για το αναδυόμενο ενημερωτικό δελτίο που εμφανίζεται στον πελάτη.

 
weledaCookieOptInState

Weleda: Αυτό το cookie καταγράφει εάν έχεις αποδεχθεί τη χρήση των cookies στον ιστότοπο. Δεν περιέχει πληροφορίες χρήστη. Συλλέγει πληροφορίες σε μια ανώνυμη φόρμα χρησιμοποιώντας έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. Αυτό το cookie παραμένει στον υπολογιστή σας αφού έχει τελειώσει η περίοδος λειτουργίας.

Αυτό το cookie παραμένει στον υπολογιστή σας αφού έχει τελειώσει η περίοδος λειτουργίας, μέχρι να διαγράψετε τα cookies σας.

cookieNoticeRead

Weleda: Αυτό το cookie καταγράφει εάν σας έχει εμφανιστεί το ειδικό πλαίσιο για τα cookies(cookie banner) όταν επισκέπτεστε τη σελίδα για πρώτη φορά, έτσι ώστε να μην ξαναεμφανιστεί. Συλλέγει πληροφορίες σε ανώνυμη φόρμα χρησιμοποιώντας έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

 

 

Cookies απόδοσης, ανάλυσης και στόχευσης

Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας, ώστε να βελτιώσουμε την ηλεκτρονική εμπειρία του χρήστη, π.χ. να αξιολογήσετε την απόδοση του ιστοτόπου μας ή να δοκιμάσετε διαφορετικές ιδέες σχεδιασμού για τον ιστότοπο. Για την εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών ενδέχεται να συνεργαζόμαστε με τρίτους, επομένως αυτά τα cookies μπορεί να τοποθετούνται από έναν τρίτο.

Ονομασία cookie

Περιγραφή

Ημερομηνία λήξης

__utma

Google analytics: Χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ χρηστών και περιόδων λειτουργίας. Το cookie δημιουργείται όταν εκτελείται η βιβλιοθήκη javascript και δεν υπάρχουν __utmacookies. Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα developers.google.com

2 χρόνια από την τοποθέτηση/ενημέρωση

__utmb

Google analytics: Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό νέων περιόδων λειτουργίας/επισκέψεων. Το cookie δημιουργείται όταν εκτελείται η βιβλιοθήκη javascript και δεν υπάρχουν __utmbcookies. Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.

30 λεπτά από την τοποθέτηση/ενημέρωση

__utmc

Google analytics: Δεν χρησιμοποιείται στη βιβλιοθήκη ga.js. Τοποθετείται για διαλειτουργικότητα με το πρόγραμμα urchin.js. Αυτό το cookie ανέκαθεν λειτουργούσε σε συνδυασμό με το __utmb cookie για να καθορίσει εάν ο χρήστης ήταν σε νέα περίοδο λειτουργίας/επίσκεψης.

Λήγει όταν τελειώνει η περίοδος περιήγησης

__utmz

Google analytics: Αποθηκεύει την πηγή προέλευσης της επίσκεψης ή την καμπάνια, η οποία εξηγεί πώς ο χρήστης έφτασε στον ιστότοπό σας. Το cookie δημιουργείται όταν εκτελείται η βιβλιοθήκη javascript και ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται δεδομένα στο GoogleAnalytics.

6 μήνες από την τοποθέτηση/ενημέρωση

__utmx

Google analytics: Google Analytics - Χρησιμοποιείται για να καθορίσει τη συμμετοχή ενός χρήστη σε ένα πείραμα.

Έγκυρο για 18 μήνες.

__utmxx

Google analytics: Google Analytics - Χρησιμοποιείται για να καθορίσει τον χρόνο λήξης των πειραμάτων στα οποία έχει συμπεριληφθεί ο χρήστης.

Έγκυρο για 18 μήνες.

_ga

Google analytics: Χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ των χρηστών. Χρησιμοποιείται σε έγγραφα analytics.js

2 χρόνια

_gat_UA-57093936-10

Google analytics: Χρησιμοποιείται για τη μείωση του ρυθμού των αιτημάτων. Χρησιμοποιείται σε έγγραφα analytics.js

10 λεπτά

_gaexp

Google Optimize: Google Optimize - Χρησιμοποιείται για να καθορίσει την συμμετοχή ενός χρήστη σε ένα πείραμα και τον χρόνο λήξης των πειραμάτων στα οποία έχει συμπεριληφθεί ο χρήστης.

Λήγει μετά από 90 μέρες.

_olapicU

Olapic Inc.: Αυτά τα cookies λειτουργούν με το Olapic, ένα εργαλείο κοινής χρήσης εικόνων, το οποίο ανήκει στην Olapic Inc. Αυτά τα cookie παρακολουθούν τις ενέργειες των χρηστών, για να μας επιτρέπουν να αλληλεπιδρούμε με χρήστες πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.olapic.com/privacy-policy

Λήγει έπειτα από 4 εβδομάδες.

_atuvc

AddThis: Το cookie _atuvc δημιουργείται και διαβάζεται από τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης AddThis JavaScript από την πλευρά του πελάτη, προκειμένου ο χρήστης να βλέπει την ενημερωμένη καταμέτρηση, εάν μοιράζεται μια σελίδα και επιστρέφει σε αυτήν πριν από την ενημέρωση της κρυφής μνήμης διαμοιρασμού. Κανένα δεδομένο από αυτό το cookie δεν αποστέλλεται στο AddThis και η διαγραφή του κατά την απενεργοποίηση των cookies θα προκαλούσε απροσδόκητη συμπεριφορά στους χρήστες.

Λήγει έπειτα από 2 χρόνια.

JSESSIONID

Weleda: Το cookie μας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουμε ως επισκέπτη στον ιστότοπο, αποθηκεύει την αναγνωριστική ταυτότητα περιόδου λειτουργίας σας και διαγράφεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης.

Λήγει μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας.

_dc_gtm_UA-(ID)

Weleda: Αυτό το cookie μας επιτρέπει να παρακολουθούμε αποτελέσματα και αναλυτικά στοιχεία στον ιστότοπο.

Λήγει μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας.