Βιωσιμότητα

Η παράδοση και η καινοτομία είναι εξίσου σημαντικές για τη Weleda. Αποτελούν τη βάση για τη μακροχρόνια δέσμευση μας στους τρεις πυλώνες της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας.

Η δέσμευση της Weleda στη βιωσιμότητα

Λόγω της αναμενόμενης αύξησης του πληθυσμού της γης, από επτά σε εννέα δισεκατομμύρια ως το 2050, η ζήτηση για μείωση των φυσικών πόρων, αυξάνεται. Σύμφωνα με τις ανθρωποσοφικές ιδέες του Rudolf Steiner, ιδρυτή της Weleda, πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε την ικανοποιητική ποιότητα ζωής για κάθε άνθρωπο σήμερα, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών. 

 

Εδώ στη Weleda, προσπαθούμε να το επιτύχουμε αυτό μέσω της προστασίας και του σεβασμού του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, μέσω της δίκαιης αντιμετώπισης και αμοιβής προς τους υπαλλήλους, συνεργάτες και τις κοινότητές με τις οποίες συνεργαζόμαστε και μέσω της δόμησης μίας δίκαιης οικονομίας που δημιουργεί ποιότητα, αντί να την ελαττώνει. 

 

Η γνώση που έχουμε συλλέξει στα 90 χρόνια λειτουργίας αποκλειστικά με βιώσιμο τρόπο, κάνει την εταιρεία μας μοναδική.

Δρώντας ηθικά

Ως εταιρεία με κοινωνικές ευαισθησίες, δίνουμε εξαιρετική έμφαση και στην παροχή σιγουριάς, ατομικής εξέλιξης και γενικής υγείας για τους υπαλλήλους, προμηθευτές και συνεργάτες μας. 

Κοινωνική βιωσιμότητα

Ανταπόκριση στις ευθύνες μας

Η ευθύνη που νιώθουμε απέναντι στο περιβάλλον συμπεριλαμβάνει ζητήματα σχετικά με τη βιοποικιλότητα, την αναζήτηση και απόκτηση πρώτων υλών, τη χρήση φυσικών πηγών και τη βιώσιμη συσκευασία

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Βιώσιμη εταιρεία

Βιώσιμη οικονομία είναι εκείνη που δεν χρησιμοποιεί τις φυσικές πήγες πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί η φύση να τις αναπληρώσει. Το κέρδος είναι το προϊόν των οικοσυστημάτων που ανθούν και των κοινοτήτων που ακμάζουν. 

Οικονομική βιωσιμότητα

Δροσερό Λάδι Σώματος Κίτρο

Τόνωση κι ενυδάτωση για το δέρμα και τις αισθήσεις σας

Αποσμητικό Κίτρου

Φυσική φρεσκάδα που εξουδετερώνει τις δυσάρεστες σωματικές οσμές