Κοινωνική βιωσιμότητα

Ηθική δράση

Στη Weleda είμαστε υπεύθυνοι για τις τοποθεσίες όπου εργαζόμαστε και για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την παραγωγή των προϊόντων μας. Η προσπάθεια για κοινωνική υπευθυνότητα βοηθά ανθρώπους και οργανώσεις να έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη, στην επιχείρηση και στην κοινωνία. Ως εταιρεία με κοινωνικές ευαισθησίες, δίνουμε εξαιρετική έμφαση και στην παροχή σιγουριάς, ατομικής εξέλιξης και γενικής υγείας για τους υπαλλήλους, προμηθευτές και συνεργάτες μας. Αυτό βοηθά την εξασφάλιση βασικών κοινωνικών προτύπων, δίκαιων τιμών και μακροχρόνιων συμφωνιών.

Ένωση για το Ηθικό Βιο-εμπόριο

Τον Οκτώβριο του 2011, η Weleda έγινε ολοκληρωμένο μέλος της Ένωσης για το Ηθικό Βιο-εμπόριο (Union for Ethical BioTrade - UEBT), μιας διεθνούς ένωσης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που προωθεί την εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων ηθικών πρακτικών προμήθειας για τα συστατικά που προέρχονται από τη βιοποικιλότητα. Μέσω αυτής της συμμετοχής της, η Weleda επιβεβαίωσε τις αρχές της ηθικής επιχειρηματικής πρακτικής και δεσμευτήκαμε να εφαρμόσουμε τους κανόνες της UEBT σχετικά με την προμήθεια πρώτων υλών. Οι αξίες της UEBT, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας και η δίκαιη ανταμοιβή όλων των συνεργατών στην αλυσίδα της προμήθειας, συμφωνούν με τις μακροχρόνιες αρχές της Weleda. 

 

Όποτε είναι δυνατόν να υπάρξει συμφωνία για εξασφάλιση κατώτατου μισθού, η Weleda διασφαλίζει το πρέπων βασικό εισόδημα για όλους τους συνεργάτες μας. Ο τριετής έλεγχος από την UEBΤ παρέχει τη σταδιακή ενσωμάτωση όλων των προμηθευτών μας. Στοχεύουμε να έχουμε μακροχρόνια συμβόλαια με προμηθευτές, αφού επιτρέπουν την εξασφάλιση προγραμματισμού και από τις δύο πλευρές - και στους διανομείς μας χορηγείται ακόμη μία πιστοποίηση δίκαιου εμπορίου, η οποία τους βοηθά να μπορούν να εμπορευτούν το προϊόν τους πιο ευρέως.

Κοινότητες, συνεργάτες και μέτοχοι

Η Weleda διατηρεί καλές σχέσεις και συνεργασίες με κοινότητες και τοπικούς φορείς σε πολλές χώρες. Εργαζόμαστε με τοπικούς συνεργάτες όπου οι υπάλληλοι δέχονται τακτικές  εκπαιδεύσεις και αμείβονται δίκαια. Στις συνεργασίες αυτές συμπεριλαμβάνονται ο συνεταιρισμός στο Μαρόκο. ο οποίος παράγει το υψηλής ποιότητας έλαιο argan για τη σειρά προϊόντων της Weleda με ρόδι, μία οικογενειακή επιχείρηση στο Μεξικό, η οποία παράγει στο σησαμέλαιο για διάφορες σειρές προϊόντων περιποίησης και έναν συνεταιρισμό για αμυγδαλέλαιο στην Ισπανία. Για να παραμείνουμε σε επαφή με αλλαγές στις συνθήκες στην αλυσίδα προμήθειας πρώτων υλών και υπηρεσιών γενικότερα, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στενά προμηθευτές και μετόχους.

Επαγγελματική εξέλιξη και ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής

Η κοινωνική βιωσιμότητα σημαίνει για τη Weleda και ανάληψη ευθύνης για τους υπαλλήλους μας. Η Weleda θεωρεί τον εαυτό της ως μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να εξελιχθούν βάση στους κοινούς στόχους. Η κοινωνική ικανότητα των διευθυντών είναι εξαιρετικά σημαντική ώστε να διασφαλιστεί η σωστή, επαγγελματική συνεργασία. Το πρόγραμμα της εταιρείας ‘Management in Focus’ ξεκίνησε το 2013 με στόχο την εισαγωγή δεσμευτικών προτύπων για τους διευθυντές, καθώς και την υποστήριξη διευθυντών - όλοι οι διευθυντές της Weleda θα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή μέχρι το 2016. 

 

Η Weleda θεωρεί εξίσου σημαντικές τις ευκαιρίες εξέλιξης για τους 1.900 υπαλλήλους της. Για να διατηρηθεί μία ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, υπάρχουν πολυάριθμες υπηρεσίες υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων φροντίδας παιδιών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Γερμανία και Γαλλία.

Εμπνέοντας τα νέα ταλέντα

Η υποστήριξη μαθητευόμενων νέων και νέων ταλέντων είναι επίσης σημαντική για τη Weleda κι έχουμε αναλάβει πολλούς ρόλους όπου η επαγγελματική εκπαίδευση και συνεργασία με πανεπιστήμια μας έχουν προσφέρει νέες ικανότητες. Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν μέρος σε εκδρομές, όπως σε μία φάρμα Demeter, διεθνή εκπαιδευτικά καφέ, εργαστήρια σχετικά με την ανθρωποσοφία κι επιπλέον εκπαίδευση. 

 

Στη Γερμανία, οι μαθητευόμενοι έχουν ξεκινήσει μία μικρότερη εταιρεία από το 2013, με σκοπό να γνωρίσουν όλες τις διαδικασίες σε σχέση με την ίδρυση μίας εταιρείας και την κυκλοφορία ενός προϊόντος. Δημιούργησαν ένα σαπούνι για τη Weleda, το οποίο ήδη πωλείται στη Γερμανία.

Δημιουργώντας αξία

Για τη Weleda, μια ηθική οικονομία που δημιουργεί αξίες, είναι κάτι περισσότερο από ένα σλόγκαν - είναι η καρδιά της επιχείρησης μαζί με τους ανθρώπους που το κάνουν πραγματικότητα.

Οικονομική βιωσιμότητα

Ανταπόκριση στις ευθύνες μας

Η ευθύνη που νιώθουμε απέναντι στο περιβάλλον συμπεριλαμβάνει ζητήματα σχετικά με τη βιοποικιλότητα, την αναζήτηση και απόκτηση πρώτων υλών, τη χρήση φυσικών πηγών και τη βιώσιμη συσκευασία

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα