Οικονομική βιωσιμότητα

Βιώσιμη οικονομία είναι εκείνη που δεν χρησιμοποιεί τις φυσικές πήγες πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί η φύση να τις αναπληρώσει.

Μία οικονομία που δημιουργεί αξία

Το κέρδος είναι το προϊόν των οικοσυστημάτων που ανθούν και των κοινοτήτων που ακμάζουν. Τα οφέλη μοιράζονται με δίκαιο τρόπο. Για τη Weleda, μια ηθική οικονομία που δημιουργεί αξίες, είναι κάτι περισσότερο από ένα σλόγκαν - είναι η καρδιά της επιχείρησης  μαζί με τους ανθρώπους που το κάνουν πραγματικότητα. 

Μια βιώσιμη οικονομία δομείται, κατά τη γνώμη μας, στηριζόμενη σε ηθικές αξίες, καινοτομία, επενδύσεις και υγιείς οικονομικές βάσεις, με τη χρήση διαθέσιμων πηγών για την καλύτερη αξιοποίηση μας. Ο σκοπός είναι η χρήση των πηγών αυτών με τέτοιο τρόπο που να είναι αποδοτικός, υπεύθυνος και να μπορεί να αποφέρει μακροχρόνια οφέλη, καθώς και συνεχές κέρδος. 

 

Για την αύξηση της αξίας της εταιρείας, η Weleda δίνει προτεραιότητα στους καταναλωτές και στους υπαλλήλους της - η προσωπική τους εξέλιξη, η υγεία και η ανάγκη τους για έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανόμενης της σωματικής τους ευεξίας. Αυτή αποτελεί τον ορισμό μας για μία ηθική οικονομία που δημιουργεί μεγαλύτερη αξία.

Κέρδη κι επενδύσεις

Η κατανόηση της επιχειρηματικότητας καθορίζει τον οικονομικό προσανατολισμό της Weleda. Για να διατηρηθεί ζωντανό το όραμα της Weleda, είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί η μακροχρόνια ανεξαρτησία και αυτονομία, όμως, εκτός κι αν έχουμε οικονομική επιτυχία, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποια βιώσιμη εταιρική στρατηγική. Το κέρδος της εταιρείας θα πρέπει να επενδυθεί στην κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Μείωση ρίσκου

Μέσω της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η Weleda βελτιώνει την ικανότητα της εταιρείας να αντιμετωπίζει το ρίσκο - από τη συμπεριφορά της αγοράς και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, έως τη σχέση με του υπαλλήλους, τις ομάδες ενδιαφέροντος και τους μετόχους. Αυτό δημιουργεί βιώσιμη αξία, που μπορεί να διανεμηθεί στους υπαλλήλους μέσω μισθών, στους επενδυτές μέσω μερισμάτων και στο ευρύ κοινό στις χώρες όπου λειτουργούμε, μέσω των μισθών και των φόρων που πληρώνουμε.

Προστιθέμενη αξία

Προστιθέμενη αξία για την εταιρεία

Οι επιχειρηματικές δράσεις της Weleda, δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την εταιρεία και η δήλωση προστιθέμενης αξίας μας, εξηγεί τη συνεισφορά της εταιρείας Weleda Group στο ιδιωτικό και δημόσιο εισόδημα. Δείχνει επίσης με τι κόστος η εταιρεία κατάφερε τις επιδόσεις που είχε και πώς η προστιθέμενη αξία διανεμήθηκε.

"Η Weleda θεωρεί τους υπαλλήλους της ως συν-επιχειρηματίες που είναι μέρος της επιχειρηματικής διαδικασίας. Η υποστήριξη και προώθηση μιας αίσθησης προσωπικής ευθύνης και αυτογνωσίας από πλευράς κάθε ατόμου, είναι εξαιρετικής σημασίας για εμάς.”

Ηθική δράση

Η επιδίωξη της επίτευξης κοινωνική βιωσιμότητα βοηθά τους ανθρώπους και τους οργανισμούς να έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη, στην επιχειρηματικότητα και στην κοινωνία. Ως εταιρεία με κοινωνικό προσανατολισμό, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ασφάλειας, προσωπικής εξέλιξης και γενικότερα υγείας σε υπαλλήλους, προμηθευτές και συνεργάτες.

Κοινωνική βιωσιμότητα

Ανταπόκριση στις ευθύνες μας

Η ευθύνη που νιώθουμε απέναντι στο περιβάλλον συμπεριλαμβάνει ζητήματα σχετικά με τη βιοποικιλότητα, την αναζήτηση και απόκτηση πρώτων υλών, τη χρήση φυσικών πηγών και τη βιώσιμη συσκευασία

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα